• ACMEWEB

Estadísticas Redes Sociales 2018. Estadístiques Xarxes Socials 2018.


Avui us portem les principals conclusions de l'Estudi Anual de Xarxes Socials IAB 2018, realitzat per Elogia, que analitza el nostre comportament a la Xarxa.

Altres dades rellevants:

 • Instagram és una de les Xarxes millor valorades.

 • Snapchat millora la seva valoració.

 • Facebook y Spotify disminueixen la seva valoració.

 • Whastapp la utilitzem durant 1 hora i 33 minuts cada dia.

 • Instagram i Telegram són les Xarxes que més han augmentat el seu rati d'ús.

 • Tumblr i Snapchat han patit les majors caigudes en freqüència de visita, tot i que Snapchat ha millorat la seva valoració.

 • Twitter és la Xarxa que menys creixement de visita ha experimentat en l'últim any.

 • Mòbil (95%) ja supera a l'ordinador (91% al 2017) per a connectar-se a les Xarxes Socials.

 • Mòbil lidera les connexions a Whatsapp, Instagram i Twitter, per contra l'ordinador lidera les de Facebook i LinkedIn.

 • El Prime Time d'ús de les Xarxes Socials per mitjà ordinador i tauleta comença a les 16:30 i s'intensifica a partir de les 20:30h.

 • El Prime Time d'ús de les Xarxes Socials per mitjà del mòbil es troba entorn de les 20:30h fins a les 00:30h. Tot i que el seu ús intensiu comença a partir de les 8:30h.

 • La Generació Z és la que major nombre de Xarxes Socials utilitza a la vegada i amb major freqüència.

 • El 32% dels usuaris no troba molesta la publicitat a les Xarxes Socials.

 • El 51% dels internautes considera que les Xarxes Socials han influït en el seu comportament de compra.

 • Els Influencers són seguits pel 72% d'usuaris de les Xarxes Socials, i a un 38% els hi semblen creïbles.

 • Facebook i Instagram són les Xarxes més utilitzades per a seguir a influencers.

Principals objectius que busquen les empreses a cada Xarxa Social:

Les dades extretes d'aquesta entrada són de l'estudi realitzat per IAB i Elogia.

I tu, quines Xarxes utilitzes, com les utilitzes i amb quina finalitat?

Si vols, deixa els teus comentaris i no oblidis compartir.

No us canseu...

Hoy os traemos las principales conclusiones del Estudio Anual de Redes Sociales IAB 2018, realizado por Elogia, que analiza nuestro comportamiento a la Red. ​​

Otros datos relevantes:

 • Instagram es una de las Redes mejor valoradas.

 • Snapchat mejora su valoración.

 • Facebook y Spotify disminuyen su valoración.

 • Whastapp la utilizamos durante 1 hora y 33 minutos cada día.

 • Instagram y Telegram son las Redes que más han aumentado su ratio de uso.

 • Tumblr y Snapchat han sufrido las mayores caídas en frecuencia de visita, a pesar de que Snapchat ha mejorado su valoración.

 • Twitter es la Red que menos crecimiento de visita ha experimentado en el último año.

 • Móvil (95%) ya supera al ordenador (91% en el 2017) para conectarse en las Redes Sociales.

 • Móvil lidera las conexiones a Whatsapp, Instagram y Twitter, por el contrario el ordenador lidera las de Facebook y LinkedIn.

 • El Prime Time de uso de las Redes Sociales por mediano ordenador y tablet empieza a las 16:30 y se intensifica a partir de las 20:30h.

 • El Prime Time de uso de las Redes Sociales por medio del móvil se encuentra en turno de las 20:30h hasta las 00:30h. A pesar de que su uso intensivo empieza a partir de las 8:30h.

 • La Generación Z es la que mayor número de Redes Sociales utiliza a la vez y con mayor frecuencia.

 • El 32% de los usuarios no encuentra molesta la publicidad en las Redes Sociales.

 • El 51% de los internautas considera que las Redes Sociales han influido en su comportamiento de compra.

 • Los Influencers son seguidos por el 72% de usuarios de las Redes Sociales, y a un 38% les parecen creíbles.

 • Facebook y Instagram son las Redes más utilizadas para seguir a influencers.

Principales objetivos que buscan las empresas en cada Red Social: ​​

Los datos extraídos de esta entrada son del estudio realizado por IAB y Elogia. ¿Y tú, qué Redes utilizas, como las utilizas y con qué finalidad? Si quieres, deja tus comentarios y no olvides compartir. No os canséis...

#estadístiques #redessociales #communitymanager #instagram #facebook #pinterest #twitter #g #linkedin

204 views0 comments

AcmeWeb - deixem empremta

© 2020 Acme Web. Catalunya.