• ACMEWEB

Community manager, què és, funcions, tasques, característiques.


Aquesta entrada és una revisió de l'entrada del passat 28-02-2018 (Community Manager sí o No?), degut a l'èxit obtingut i a les vostres qüestions, hem ampliat la informació. Trobareu els nous canvis en cursiva.

Totalment i rotundament sí. Per què? Direu. Doncs perquè és la figura que gestionarà la teva marca a internet i oferirà presència al teu negoci les 24 hores dels 365 de l'any (de vegades 366).

Primer de tot cal definir que és un "Community manager", i al mateix temps és important no confondre'l amb la figura del "Social Media manager".

Podríem dir que en negocis amb una estructura important i ben definida el "Social Media manager" és la figura que planificarà com serà l'estratègia per tenir presència a les xarxes socials, internet o qualsevol altre mitjà, i el "Community manager" és l'encarregat d'executar el pla estratègic tenint en compte el comportament de l'audiència en el dia a dia.

Per tant, definirem el "Community manager", com aquell professional que s'encarrega de gestionar la vostra marca a internet, és a dir, construeix, gestiona i administra la vostra comunitat "online" per mitjà d'una marca, producte o servei, creant d'aquesta manera relacions estables i duradores amb qualsevol client, fan, seguidor o interessat en la vostra marca, producte o servei.

No qualsevol usuari pot fer de "Community manager", tot i que hi ha tendència a pensar el contrari, són necessàries una sèrie d'habilitats tècniques que s'han d'adquirir per mitjà de formació programada i reglada, formació autodidacta i experiència. Per a ser un bon "Community manager" s'ha de tenir les següents qualitats.

Com heu vist en l'anterior gràfic, el "Community manager" ha de ser un professional amb un caràcter extravertit, dinàmic i amb una capacitat d'anàlisis i resolució de problemes elevada, ja que no sempre el treball "online" va sobre rodes, i davant de crisis de reputació online ha d'estar a l'altura de les circumstàncies per a donar la cara en nom de la marca encara que la errada no hagi estat seva.

Així doncs, un cop tenim nocions del que necessitem en un "Community manager", és important conèixer quines són les seves funcions.

El Community Manager no és:

  • El becari o la persona que en un moment donat no té cap funció específica a fer i el posem a gestionar les Xarxes Socials i el blog.

  • No és el teu amic, cunyat, casí, nebot que saben de gamming i una mica d'informàtica. Per desgracia aquesta pràctica està molt estesa entre els propietaris o responsables d'algunes empreses. Ho consideren com una manera de col·locar al familiar o amic que es troba a l'atur.

  • La recepcionist@ o administrativ@ que tenen perfils oberts a Twitter, Instagram o Facebook i per tant creiem que sabran gestionar la comunitat Social Media d'una marca.

  • Tampoc és un CM la persona que té estudis en MKT Digital i no ho ha posat mai en pràctica.

  • No són CM els treballadors de la companyia, als quals se'ls demana que realitzin publicacions per a mantenir els perfils en actiu.

Contractar un Community Manager.

Si a Acme Web, haguéssim de contractar un CM, algunes de les coses que tindriem en compte són:

  • Tens experiència?

  • Tens presència digital? El CM que vulguis contractar hauria de poder demostrar la seva presència en l'àmbit Social Media. Has de poder comprovar com treballa, planifica? Només improvisa? A quantes Xarxes Socials està present? Gestiona algun blog? L'ús de les Xarxes Socials on és present, és un ús particular o professional?

  • Aporta recomanacions, o port foli? Pots posar-te en contacte amb aquells que el recomanen per ampliar informació.

  • Preguntes i respostes clau: Com gestionaries una crisis de reputació de la marca? Com establiries un calendari de continguts? Si treballessis amb nosaltres, una nova marca, què és el primer que faries?

Un cop hagis escollit el candidat que consideres més idoni, toca pactar el salari, segurament ja tindràs una idea prèvia del que vols o pots pagar, però t'informem que la forquilla de sou d'un CM en plantilla es mou entre els 22.000 i 30.000 €/bruts anuals, en funció del sector i mida de l'empresa.

En canvi, si la teva opció passa per subcontractar la gestió de la teva Comunitat Social Media a un freelancer o una empresa especialitzada, aquí hi ha molta més disparitat de preus, pots trobar tarifes que van des de els 199€ per gestionar-te el blog corporatiu i 2 Xarxes Socials, o tarifes que es mouen entre els 50-350€ per Xarxa Social gestionada. El preu hora es mou en una forquilla dels 15-50 €.

Si vols conèixer les nostres tarifes no dubtis a contactar.

No us canseu...

#communitymanager #blog #xarxessocials #instagram #facebook #twitter #g #linkedin #pinterest

415 views0 comments

AcmeWeb - deixem empremta

© 2020 Acme Web. Catalunya.