• ACMEWEB

Bancos de imágenes gratis / Free Photos stock / Banc d'Imatges gratuïtes


Hola novament a tots, avui parlarem d'imatges, més ben dit de bancs d'imatges.

En major o menor mesura tots o pràcticament tots gestionem alguna xarxa social, sigui a títol particular o per al nostre negoci, i a més a més alguns de vosaltres també deveu gestionar algun blog corporatiu o personal, en conseqüència, tenim la necessitat d'utilitzar imatges originals, atractives i de qualitat, i moltes vegades tenim dificultats en trobar els recursos necessaris.

Així doncs avui intentarem solucionar aquest entrebanc, fent una relació dels millors bancs d'imatges que a Acme Web coneixem i utilitzem.

Focalitzarem la nostra atenció en els bancs d'imatges gratuïts, ja que com hem dit en nombroses ocasions, som una empresa de serveis web a baix cost, i en conseqüència no ens podem permetre pagar drets d'autor (a no ser que el client ho vulgui, està clar).

En primer lloc considerem important recordar o repassar quines imatges podem utilitzar, sense patir per si es troben subjectes a drets d'autor.

Per tant, podem utilitzar les següents imatges:

  • Totes aquelles en què l'autor ens ha donat el seu consentiment escrit.

  • Les imatges subjectes a Llicència Creative Commons CCO. Són imatges que se'ls hi pot donar un ús personal o comercial, es poden copiar, retocar o editar, i es poden distribuir lliurement, sense que ens preocupem si estarem incomplint alguna normativa en relació als drets d'autor.

Ara sí, repassem els millors bancs d'imatges. Us adjuntem els enllaços de cada banc d'imatges.

Pixabay

Totes les imatges que ofereix tenen llicència CCO.

Gratisography

Fotografies amb llicència CCO d'alta resolució i efectes visuals, particularment ens encanta l'apartat Whimsical (fantasia, estrany, inusual, tot i que molt divertit).

BurstShopify

A la pròpia "home-page" ja avisen que les imatges són per a l'ús comercial i per a pàgines web. Aquí també trobareu tot una sèrie de Cinemagraph (imatges animades, resultants de la combinació de fotografia i vídeo) d'allò més originals.

Pexels

Compte amb l'apartat "Sponsored Photos", aquestes imatges sí tenen drets d'autor i són de pagament en moltes ocasions.

Life of pix

Si t'interessen els paisatges i la natura, aquest és el teu lloc.

Picography

Stokpic

Les fotografies d'aquest banc d'imatges tot i tenir llicència CCO no poden ser redistribuïdes.

Magdeleine

La majoria d'imatges d'aquest banc són amb llicència CCO, però n'hi ha algunes, que t'exigeixen identificar i "linkar" l'autor. Totes les imatges van identificades amb el tipus de llicència que suporten (CCO, Unsplash, CC BY o CC BY-SA), segons les restriccions que exigeix l'autor.

Unsplash

Si t'agrada un dels autors pots clicar sobre la seva fotografia i la pàgina et derivarà a tot el material que aquest autor ha publicat a Unsplash.

Stocksnap

Banc d'imatges amb llicència CCO.

mmtstock

La veritat és que no és una de les nostres pàgines preferides per a adquirir imatges, la raó principal, hi ha infinitat d'imatges de flors, que tot i ser maques ens han acabat saturant.

Cupcake Nilssonlee

No té buscador...

Stockvault

Quan apareixen les imatges sol.licitades al buscador, tingues en compte que les primeres que et mostra són de Shutterstock, és a dir de pagament. De totes maneres si passes el cursor per sobre de la fotografia desitjada, podràs observar les característiques d'aquesta.

Jaymantri

Una altra que no té buscador...

Altres bancs d'imatges, també s'adjunten els enllaços.

StartupstockPhotos - Splitshire - Superfamousimages - Foter - Everystockphoto - Morguefile - Photopin - Freeimages - Imagebase - Freerangestock - Publicdomainpictures - Picjumbo

Com podeu veure hi ha infinitat de recursos gratuïts a Internet per a localitzar el que necessitem. De bancs d'imatges n'hi ha bastants més i si afegim els de pagament o els especialitzats en imatges vectorials, vídeos o Gif la llista podria ser inacabable. Esperem que la informació facilitada us sigui d'utilitat, i us permeti gestionar els vostres continguts d'una manera més fluida.

Si vols que ampliem aquesta llista, deixa el teu banc d'imatges preferit als comentaris.

Si t'ha agradat el post, ja saps, fes clic al nostre cor.

Gràcies per seguir-nos.

No us canseu...

Hola nuevamente a todos, hoy hablaremos de imágenes, más bien dicho de bancos de imágenes. En mayor o menor medida todos o prácticamente todos gestionamos alguna red social, ya sea a título particular o para nuestro negocio, y además algunos de vosotros también debéis gestionar algún blog corporativo o personal, en consecuencia, tenemos la necesidad de utilizar imágenes originales, atractivas y de calidad, y muchas veces tenemos dificultades al encontrar los recursos necesarios. Así pues hoy intentaremos solucionar esta traba, haciendo una relación de los mejores bancos de imágenes que en Acme Web conocemos y utilizamos. Focalizaremos nuestra atención en los bancos de imágenes gratuitos, ya que cómo hemos dicho en numerosas ocasiones, somos una empresa de servicios web a bajo coste, y en consecuencia no nos podemos permitir pagar derechos de autor (a no ser que el cliente lo quiera, está claro). En primer lugar consideramos importante recordar o repasar qué imágenes podemos utilizar, sin sufrir por si se encuentran sujetas a derechos de autor. Por lo tanto, podemos utilizar las siguientes imágenes:

  • Todas aquellas en que el autor nos ha dado su consentimiento escrito.

  • Las imágenes sujetas a Licencia Creative Commons CCO. Son imágenes que se les puede dar un uso personal o comercial, se pueden copiar, retocar o editar, y se pueden distribuir libremente, sin que nos preocupemos por si estaremos incumpliendo alguna normativa en relación con los derechos de autor.

Ara sí, repasemos los mejores bancos de imágenes. Os adjuntamos los enlaces de cada banco de imágenes.

Pixabay

Todas las imágenes ofrecen licencia CCO.

Gratisography

Fotografías con licencia CCO de alta resolución y efectos visuales, particularmente nos encanta el apartado Whimsical (fantasía, extraño, inusual, aunque muy divertido).

BurstShopify

En la propia "home-page" ya avisan que las imágenes son para uso comercial y para usar en páginas web. Aquí también encontraréis toda una serie de Cinemagraph (imágenes animadas, resultantes de la combinación de fotografía y vídeo) de lo más originales.

Pexels

Cuidado con el apartado "Sponsored Photos", estas imágenes sí tienen derechos de autor y son de pago en muchas ocasiones.

Life of Pix

Si te interesan los paisajes y la naturaleza, este es tu lugar.

Picography

Stokpic

Las fotografías de este banco de imágenes todo y tener licencia CCO, no pueden ser redistribuidas.

Magdeleine

La mayoría de las imágenes de este banco son con licencia CCO, pero hay algunas, que te exigen identificar y "linkar" al autor. Todas las imágenes van identificadas con el tipo de licencia que soportan (CCO, Unsplash, CC BY o CC BY-SA), según las restricciones que exige el autor.

Unsplash

Si te gusta uno de los autores puedes clicar sobre su fotografía y la página te redirigirá a todo el material que este autor ha publicado.

Stocksnap

Banco de imágenes con licencia CCO.

mmtstock

No es uno de nuestros bancos de imágenes preferidos, para adquirir imágenes, la razón principal, hay infinidad de imágenes de flores, que sn muy bonitas la verdad. Pero nos han acabado saturando.

Cupcake Nilssonlee

No tiene buscador...

Stockvault

Cuando aparecen las imágenes solicitadas en el buscador, ten en cuenta que las primeras que te muestra son de Shutterstock, es decir de pago. De todas maneras si pasas el cursor por encima de la fotografía deseada, podrás observar sus características.

Jaymantri

Otra que no tiene buscador...

Otros bancos de imágenes, también se adjuntan los enlaces.

StartupstockPhotos - Splitshire - Superfamousimages - Foter - Everystockphoto - Morguefile - Photopin - Freeimages - Imagebase - Freerangestock - Publicdomainpictures - Picjumbo

Como podéis ver hay infinidad de recursos gratuitos en Internet para localizar lo que necesitamos. De bancos de imágenes hay bastantes más y si añadimos los de pago o los especializados en imágenes vectoriales, vídeos o Gif la lista podría ser inacabable. Esperamos que la información facilitada os sea de utilidad, y os permita gestionar vuestros contenidos de una manera más fluida.

Si quieres que ampliemos esta lista, deja tu banco de imágenes preferido en los comentarios.

Si te ha gustado el post, ya sabes, haz clic en nuestro corazón.

Gracias por seguirnos.

No os canséis...

#imágenes #Freestockphotos #bancdimatgesgratuïtes #bancodeimágenesgratis

170 views0 comments

AcmeWeb - deixem empremta

© 2020 Acme Web. Catalunya.