• ACMEWEB

LinkedIn i 1000 més / LinkedIn y 1000 más


Doncs sí, ja hem arribat als 1000 seguidors a LinkedIn, bé en aquests moments segurament ja els haurem superat amb escreix, i la veritat és que estem súper contents de l'acceptació que rep el treball que realitzem cada dia, ja que sense el vostre compromís costaria trobar la motivació per a seguir publicant dia rere dia. Així que tornem a repetir, MOLTES GRÀCIES A TOT@S!

Aprofitant que hem aconseguit aquesta fita a LinkedIn, en aquest post parlarem d'aquesta aplicació.

Parlem de LinkedIn.

Història

Per a què s'escull LinkedIn?

Bàsicament són tres les opcions per les quals s'escull aquesta Xarxa Social:

 • Investigar la informació d'usuaris i d'altres empreses.

 • Ampliar la Xarxa professional de contactes i recuperar vells contactes perduts amb el temps i que no tenen presència o no els localitzem a les Xarxes Socials com Facebook, Instagram.

 • Contactar amb persones que poden generar influència en potencials clients.

Com funciona LinkedIn?

El primer de tot, com a la majoria de les Xarxes Socials, és crear el teu perfil d'usuari, amb la particularitat que en tractar-se d'una Xarxa Social professional, el teu perfil d'usuari serà pràcticament com el teu CV.

Un cop hagis complimentat el teu perfil, l'algoritme de LinkedIn començarà a desenvolupar tot el seu potencial, i rastrejarà possibles contactes que puguin ser-te d'interès en funció dels estudis, titulacions o llocs de treball que hagis indicat en el teu perfil.

En aquest moment ets tu qui decideix amb qui contactar i amb qui no, però també és el moment en què comences a ser conscient de l'enorme potencial que ofereix aquesta Xarxa Social.

Quins avantatges ens genera LinkedIn?

 • Disposar d'un CV en línia, és a dir permanentment a l'abast de tothom que el vulgui consultar, enfront del CV tradicional en constant decadència.

 • La teva Xarxa de contactes, es convertirà en la teva agenda personal electrònica, un cop connectes amb algú, podràs consultar sempre que vulguis la seva informació professional i veure la seva activitat professional.

 • Recomanacions, els teus contactes poden recomanar alguna o totes les teves habilitats, ho poden fer a voluntat pròpia o si tu els hi demanes. T'assegurem que això millora i molt el teu CV.​

 • Fer Networking, pots buscar empreses o persones amb les quals tens un interès per connectar.

 • Grups, ajuden a augmentar el nombre de contactes, a mantenir converses amb professionals del teu àmbit, i si ets un expert sobre una matèria que resulta d'interès, ajudarà a augmentar el teu prestigi dins el sector.

 • Si disposes de blog corporatiu o professional pots publicar les teves entrades de manera automàtica.​

 • Pots publicar vídeos i fotografies dels teus treballs o fites aconseguides.

Com mesuro la meva activitat a LinkedIn?
Sempre diem que interaccionar a les Xarxes Socials és bàsic, però monitorar el que fem és igual d'important, per a comprovar si la nostra activitat a la Xarxa Social està generant l'interès que pretenem. LinkedIn ens ofereix una sèrie d'eines per a poder realitzar aquestes comprovacions.
 • ​Nombre de vegades que el teu perfil ha aparegut a les cerques a LinkedIn.

 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Comprovant el nombre de visites que rep el teu perfil.

 • SSI (Social Selling Index), aquesta és la principal eina, és important conèixer el teu SSI i tractar de millorar-lo.​​

​Que és el Social Selling Index (SSI)?

El significat és Índex de Venda Social. Aquest índex l'atorga LinkedIn en funció de la nostra posició com a marca dins de la Xarxa Social. És a dir, mesura les probabilitats de què els nostres contactes o seguidors comptin amb nosaltres quan tinguin una necessitat que no poden solucionar pels seus propis medis.

Aquest índex es mesura sobre una puntuació màxima de 100 i són 4 els ítems que es mesuren.

 • Marca personal (25%). Completa el teu perfil tenint present els clients. Converteix-te en un líder d'opinió realitzant publicacions de pes.

 • Troba a les persones adequades (25%). Identifica millor als possibles clients en menys temps, gràcies a la cerca efectiva i a les eines d'investigació.

 • Interacciona oferint informació (25%). Descobreix i comparteix actualitzacions que inciten a la conversació per a crear i enfortir relacions.

 • Crea relacions (25%). Enforteix la teva Xarxa al trobar i guanyar la confiança de les persones encarregades de la presa de decisions.

Per fer un resum molt simple de la qüestió podríem dir que el SSI, és l'avaluació que ens fa LinkedIn de l'ús de la seva Xarxa.

Com podeu observar ofereix una sèrie de gràfiques que ens indiquen quina és la nostra evolució setmanal, la nostra posició respecte d'altres usuaris del sector i el més important, tots els aspectes que hem d'intentar millorar.

Si vols conèixer el teu SSI, segueix aquest enllaç.

Esperem que la informació mostrada us demostri la importància de LinkedIn com una eina imprescindible per a fer créixer la nostra marca, al mateix temps que augmentem la nostra Xarxa de contactes professionals.

Bé doncs, si has arribat fins aquí, tan sols ens queda per agrair la teva paciència i atenció, i desitgem que hagis trobat interessant l'entrada d'aquesta setmana.

I com sempre diem, en cas que vulgueu ampliar informació sobre aquesta Xarxa Social, en l'àmbit del disseny gràfic, rebre assessorament o contractar el servei de Community Manager, o si esteu pensant a desenvolupar una pàgina web o posicionar la que ja teniu, no dubteu en contactar amb nosaltres, trucant al 629 780 776, enviant mail a info@acmeweb.cat o emplenant el formulari de contacte de la nostra web www.acmeweb.cat

Si t'ha agradat l'entrada, comenta, comparteix i fes clic al nostre cor.

No us canseu...

Pues sí, ya hemos llegado a los 1000 seguidores en LinkedIn, bien en estos momentos seguramente ya los habremos superado con creces, y la verdad es que estamos muy contentos de la aceptación que recibe el trabajo que realizamos cada día, puesto que sin vuestro compromiso costaría encontrar la motivación para seguir publicando día tras día. Así que volvemos a repetir, MUCHAS GRACIAS A TOD@S! Aprovechando que hemos conseguido este hito en LinkedIn, en esta entrada, hablaremos de esta aplicación. Hablemos de LinkedIn. Historia

​​¿Para que se escoge LinkedIn? Básicamente son tres las opciones por las cuales se escoge esta Red Social:

 • Investigar información de usuarios y otras empresas.

 • Ampliar Red profesional de contactos y recuperar viejos contactos perdidos con el tiempo y que no tienen presencia o no los localizamos en las Redes Sociales como Facebook, Instagram.

 • Contactar con personas que pueden generar influencia en potenciales clientes.

¿Cómo funciona LinkedIn?

Lo primero de todo, como la mayoría de las Redes Sociales, es crear tu perfil de usuario, con la particularidad que al tratarse de una Red Social profesional, tu perfil de usuario será prácticamente como tu CV. Un vez hayas cumplimentado tu perfil, el algoritmo de LinkedIn empezará a desarrollar todo su potencial, y rastreará posibles contactos que puedan serte de interés en función de los estudios, titulaciones o puestos de trabajo que hayas indicado en tu perfil. En este momento eres tú quien decide con quién contactar y con quien no, pero también es el momento en que empiezas a ser consciente del enorme potencial que ofrece esta Red Social. ¿Qué ventajas nos genera LinkedIn?

 • Disponer de un CV en línea, es decir permanentemente al alcance de todo el mundo que lo quiera consultar, frente al CV tradicional en constante decadencia.

 • Tu Red de contactos, se convertirá en tu agenda personal electrónica, una vez conectas con alguien, podrás consultar siempre que quieras su información y actividad profesional.

 • Recomendaciones, tus contactos pueden recomendar alguna o todas tus habilidades, lo pueden hacer a voluntad propia o si tú se los pides. Te aseguramos que esto mejora y mucho tu CV.

 • Hacer Networking, puedes buscar empresas o personas con las cuales tienes un interés para conectar.

 • Grupos, ayudan a aumentar el número de contactos, a mantener conversaciones con profesionales de tu ámbito, y si eres un experto sobre una materia que resulta de interés, hará aumentar tu prestigio dentro del sector.

 • Si dispones de blog corporativo o profesional puedes publicar tus entradas de manera automática.

 • Puedes publicar vídeos y fotografías de tus trabajos o hitos conseguidos.

¿Cómo mido mi actividad en LinkedIn? Siempre decimos que interaccionar en las Redes Sociales es básico, pero monitorizar lo que hacemos es igual de importante, para comprobar si nuestra actividad en la Red Social está generando el interés que pretendemos. LinkedIn nos ofrece una serie de herramientas para poder realizar estas comprobaciones.

 • SSI (Social Selling Index), esta es la principal herramienta, es importante conocer tu SSI y tratar de mejorarlo.

 • Comprobando el número de visitas que recibe tu perfil.

 • Número de veces que tu perfil ha aparecido en las búsquedas en LinkedIn.

​​

​¿Que es el Social Selling Index (SSI)? El significado es Índice de Venta Social. Este índice lo otorga LinkedIn en función de nuestra posición como marca dentro de la Red Social. Es decir, mide las probabilidades de que nuestros contactos o seguidores cuenten con nosotros, cuando tengan una necesidad que no pueden solucionar por sus propios medios. Este índice se mide sobre una puntuación máxima de 100 y son 4 los ítem que se evalúan.

 • ​​Marca personal (25%). Completa tu perfil teniendo en mente a los clientes. Conviértete en un líder de opinión realizando publicaciones de peso.

 • Encuentra a las personas adecuadas (25%). Identifica mejor a los posibles clientes en menos tiempo, gracias a la búsqueda efectiva y a las herramientas de investigación.

 • Interacciona ofreciendo información (25%). Descubre y comparte actualizaciones que incitan a la conversación para crear y fortalecer relaciones.

 • Crea relaciones (25%). Fortalece tu Red al encontrar y ganar la confianza de las personas encargadas de la toma de decisiones.

Para hacer un resumen muy simple de la cuestión podríamos decir que el SSI, es la evaluación que nos hace LinkedIn del uso de su Red. Cómo podéis observar ofrece una serie de gráficas que nos indican cuál es nuestra evolución semanal, nuestra posición respecto de otros usuarios del sector y lo más importante, todos los aspectos que tenemos que intentar mejorar. Si quieres conocer tu SSI, sigue este enlace.

Esperamos que la información aportada os demuestre la importancia de LinkedIn como una herramienta imprescindible para hacer crecer nuestra marca, al mismo tiempo que ampliamos la red de contactos profesionales.

Bien pues, si has llegado hasta aquí, únicamente queda por agradecer tu paciencia y atención, y deseamos que hayas encontrado interesante la entrada. Y como siempre decimos, en caso de que queráis ampliar información sobre esta Red Social, en el ámbito del diseño gráfico, recibir asesoramiento o contratar el servicio de Community Manager, o si estáis pensando en desarrollar una página web o posicionar la que ya tenéis, no dudéis en contactar con nosotros, llamando al 629 780 776, enviando mail a info@acmeweb.cat o rellenando el formulario de contacto de nuestra web www.acmeweb.cat Si te ha gustado la entrada, comenta, comparte y haz clic a nuestro corazón. No os canséis...

#linkedin #redessociales #communitymanager

173 views0 comments

AcmeWeb - deixem empremta

© 2020 Acme Web. Catalunya.