ORGANITZA LES TEVES REUNIONS I ESTALVIA TEMPS

El temps, com qualsevol altre recurs, és limitat; per tant, cal aprendre a gestionar-lo de manera òptima.

Les reunions de treball han esdevingut una eina habitual a la majoria de les organitzacions. Sembla evident que, abans de convocar una reunió, cal tenir uns objectius clars, que són els resultats concrets que s’espera obtenir un cop acabada, però per aconseguir extreure el màxim rendiment a les teves reunions de treball has de tindre en compte aquestes qüestions:


Establir l’objectiu és el motiu pel qual s’organitza la reunió,el qual ha de ser clar i concret.


Programar la reunió amb prou antelació i en una datai lloc en què tots els participants necessaris  estiguin disponibles.


Establir un ordre del dia que ha d’incloure l’hora d’inici i la d’acabament. És massa habitual saber quan comença una reunió, però no quan s'acaba, la qual cosa impedeix als participants gestionar correctament el seu temps.


Realitzar tasques prèvies indicant dels documents que cal aportar, dades que els assistents han de preparar i portar, informes que cal llegir prèviament…


La persona que condueix la reunió ha d'administrar que els temps assignats a cada tema siguin respectats.


Pren notes amb els acords presos entre els assistents, és recomanable que la persona que dirigeix la reunió i la que pren notes no siguin la mateixa.


Reserva temps per a preguntes, d'aquesta manera estalviaràs moltes interrupcions durant la reunió.


Avaluació i autocrítica. Has assolit l'objectiu plantejat amb aquesta reunió? Creus que has captat l'atenció dels assistents? S'ha respectat el timing de la reunió?


Realitza un seguiment, ja sigui mitjançant el correu electrònic o les aplicacions de missatgeria, envia el resum dels punts tractats i acords assolits a tots els participants de la reunió.



#reunió #temps #gestiódeltemps #optimitzar #treballenequip

AcmeWeb - deixem empremta

© 2020 Acme Web. Catalunya.