• AcmeWeb.cat

Què és la curació de continguts?

Cada vegada més negocis busquen mantenir la connexió amb els seus clients a través de mitjans digitals, molts també busquen millorar la seva presència a les xarxes socials i assegurar-se que estan maximitzant les seves oportunitats d'arribar al seu públic objectiu.


En conseqüència, això significa més competència i la necessitat de publicar contingut que aporti valor afegit a la nostra comunitat i que ens permeti destacar sobre els nostres competidors.


Sembla fàcil però no ho és, en moltes ocasions ens trobarem que no sabem que publicar o tindrem dubtes de si el que publiquem generarà una resposta positiva per part de la nostra comunitat. Arribat aquest moment, tenim una eina que ens pot ajudar molt a crear contingut d'una manera més efectiva i eficient.

La curació de continguts, però què és la curació de continguts?


Mira les diapositives i si vols en parlem als comentaris.

#acmeweb #marketingdigitalbarcelona #brandingstrategy #estrategiadigital #communitymanagerbarcelona #curacióndecontenidos #redessociales

#contentcreator #instagramparanegocios #redessocialesparanegocios #contentmarketing

#instagrammarketing #curatorcontent #socialmediamarketing #growyourinstagram #marketingenredessociales #marketingdigital #publicidaddigital #negociosdigitales
10 views0 comments

AcmeWeb - deixem empremta

© 2020 Acme Web. Catalunya.