• ACMEWEB

Vacances, i les Xarxes Socials? / ¿Vacaciones, y las Redes sociales?


Demà dia 21 entrarem oficialment a l'estiu, i amb l'entrada de l'estiu per a molts de nosaltres arriben les tan preuades vacances. Segur que ja has planificat que faràs en aquest període de temps, i segurament deu fer uns dies que estàs augmentant el volum de treball, per a deixar totes les comandes llestes i evitar imprevists que puguin interrompre i destorbar el teu període tan merescut de descans.

Però et volem fer una pregunta, has pensat que faràs amb les Xarxes Socials o el Blog corporatiu del teu negoci, marca o servei, durant aquests dies?

Com a totes les qüestions, hi ha diverses respostes, algunes poden ser:

"Estic de vacances i les Xarxes Socials i Blog Corporatiu també, total, tothom està de vacances i ningú es connectarà".

"No tinc clar si seguir publicant com sempre o baixar el ritme".

"Seguiré publicant, però variaré el tipus de publicació".

"Vull seguir publicant, però també m'agradaria desconnectar del mòbil o portàtil".

No és la nostra feina jutjar quina és la millor opció, cadascú a casa seva fa el que pot, com pot, però si que us volem recomanar alguns apunts a tindre en compte, i que potser us serveixen per adoptar l'opció més beneficiosa.

A Acme Web creiem molt convenient mantenir l'activitat als perfils que tingueu a les Xarxes Socials així com en el blog corporatiu, entenem però, que voleu desconnectar plenament, però segons el temps que passeu d'inactivitat, la vostra influència, reputació o visualització es veurà afectada.

Recordeu que una marca en cap cas es pot permetre el luxe de descuidar la seva imatge digital. Costa molt assolir uns nivells "d'engadgement" satisfactoris, i molt poc temps perquè la resta d'usuaris ens oblidin o perdin l'interès pel què fem.

Recorda, si no tens presència a la Xarxa, no existeixes, i els que primers ho noten són els motors de cerca de Google.

Per aquest motiu, us volem explicar les diverses opcions que teniu per a trobar l'equilibri entre mantenir una activitat de Social Media adequada i poder relaxar-se al mateix temps.

Quan publicar?

És convenient seguir publicant en els vostres perfils, el millor que podeu fer, és establir un calendari de publicacions que mantinguin l'activitat habitual dels vostres perfils. En el cas que publiqueu diàriament a les Xarxes i decidiu reduir una mica el volum de publicacions, no considerem que aquest fet us vagi a perjudicar.

Perjudica molt més no publicar res, ja que els "Trolls" i "Hatters" poden aprofitar la teva absència per a deixar comentaris que provoquin una crisi de reputació.

Segueixo publicant el mateix que la resta de l'any?

És una opció, però considerem més convenient que adaptis les teves publicacions a l'època en què ens trobem, i sempre en consonància a les activitats que es realitzen i atreuen la gent.

Les fotografies de platja, muntanya, activitats lúdiques o gastronòmiques, donen bons resultats a les Xarxes.

També pots aprofitar per "humanitzar" més els teus perfils apareixent en algunes de les publicacions.

Si durant aquesta època de l'any la teva marca, producte o servei té bona sortida i acceptació, no dubtis a seguir fent promoció com la resta de l'any.

Hi ha alguna eina que pugui facilitar-me la feina?

I tant, hi ha una varietat elevada d'eines per a poder programar les teves publicacions, possiblement una de les més conegudes i utilitzades és Hootsuite, tot i que preferim explicar-te les opcions que ofereixen cada una de les Xarxes Socials.

  • Facebook

Aquesta Xarxa Social penalitza l'ús de la utilització de terceres aplicacions per a la programació de publicacions. El millor és utilitzar l'eina de programació de la mateixa Xarxa per què el nostre abast no es vegi afectat.

  • Twitter

Com ja hem dit hi ha moltes eines per a programar publicacions, però en el cas de Twitter, et recomanem que utilitzis Hootsuite per a programar aquells Tweets que vulguis publicar.

Hootsuite permet registrar-se amb el teu perfil d'usuari de Facebook, Twitter o correu electrònic. L'eina està dissenyada per a escurçar enllaços, guardar esborranys i programar diverses publicacions a diferents Xarxes Socials, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+ entre moltes altres. Disposeu de la versió gratuïta, vàlida per fins a 5 perfils socials a la vegada i que ofereix un anàlisi bàsic del monitoratge de les publicacions.

  • Instagram

Hi ha diverses eines de programació, entre les gratuïtes destaquem a Hootsuite, Socialgest, Wisel.it, Schedugram. Per escollir la que més et convingui, hauràs de mirar quina t'ofereix millor experiència d'usuari i possibilitats.

He de seguir promocionant el Blog Corporatiu?

Compta que la vida útil d'un article que publiquis al blog, és difícil que s'allargui gaire més de 4 o 5 dies.

Un altre factor molt important a tenir en compte, és que hi ha moltes persones que aprofiten les vacances per a llegir, i no sempre opten per llegir un llibre, en moltes ocasions busquen a la Xarxa informació interessant per a ser llegida.

Si el teu blog segueix estant actualitzat, és molt probable que et trobin i que aquests lectors es puguin acabar convertint en possibles clients.

Alguna cosa més a tenir en compte?

Doncs sí, és important seguir monitorant la teva activitat per a comprovar que el que estàs fent dona els seus fruits.

No t'oblidis de monitorar que fa la competència, potser adquireixes idees per a futures publicacions que els estan donant bons resultats.

Existeixen moltes eines per a monitorar l'activitat a les Xarxes Socials, però segurament una de les més fàcils d'utilitzar, senzilla i a més gratuïta sigui Metricool.

Una altra cosa que no has d'oblidar tot i estar de vacances és als teus seguidors, la teva comunitat Social Media se seguirà connectant i veient els teus perfils, i en conseqüència esperen que hi hagi un "feed bak" per part teva.

Obliga't a revisar un parell o tres de cops al dia els teus perfils i les interaccions que hi ha hagut, possiblement fer aquesta revisió no et suposi més de 5 o 10 minuts, i repercutirà molt positivament en la reputació de la teva marca.

Ja acabem.

Ho sentim molt, però les Xarxes Socials i Internet no descansen, si ets el Community Manager del teu propi negoci, ja saps que els CM no tenen horari, i això es fa extensible a les vacances.

I tu, què penses fer?

Donaràs vacances als teus perfils socials i al teu blog?

Delegaràs en algú de confiança la tasca de Community Manager?

Subcontractaràs els serveis de Social Media?

Si vols, explica'ns quines opcions estàs valorant i en parlem.

Gràcies per seguir-nos. Si et ve de gust i ho creus convenient comparteix el post.

No us canseu...

Mañana día 21 entraremos oficialmente en verano, y con la entrada del verano para muchos de nosotros llegan las tan preciadas vacaciones. Seguro que ya has planificado que harás en este periodo de tiempo, y seguramente debe de hacer unos días que estas aumentando el volumen de trabajo, para dejar todos los pedidos listos y evitar imprevistos que puedan interrumpir tu periodo tan merecido de descanso.

Pero te queremos hacer una pregunta. ¿Has pensado que harás con las Redes Sociales o el Blog corporativo de tu negocio, marca o servicio, durante estos días?

Como en todas las preguntas, hay varias respuestas, algunas pueden ser:

"Estoy de vacaciones y las Redes Sociales y Blog Corporativo también, total, todo el mundo va a estar de vacaciones y nadie se conectará".

"No tengo claro si seguir publicando como siempre o bajar el ritmo".

"Seguiré publicando, pero variaré el tipo de publicación".

"Quiero seguir publicando, pero también me gustaría desconectar del móvil o portátil".

No es nuestro trabajo juzgar cuál es la mejor opción, cada cual en su casa hace lo que puede, como puede, pero sí que os queremos recomendar algunos apuntes a tener en cuenta, y que quizás os sirvan para escoger la opción más beneficiosa.

En Acme Web creemos muy conveniente mantener la actividad en los perfiles que tengáis en las Redes Sociales así como en el Blog corporativo, entendemos que queréis desconectar plenamente, pero según el tiempo que paséis de inactividad, vuestra influencia, reputación o visualización se verá afectada.

Recordad que una marca en ningún caso se puede permitir el lujo de descuidar su imagen digital. Cuesta mucho lograr unos niveles de "engadgement" satisfactorios, y muy poco tiempo para que el resto de usuarios nos olviden o pierdan el interés. Perfil inactivo = Perfil inexistente.

Recuerda, si no tienes presencia en la Red, no existes, y los que primero lo notan son los motores de búsqueda de Google.

Por este motivo, os queremos explicar las diversas opciones que tenéis para encontrar el equilibrio entre mantener una actividad de Social Media optima y poder relajarse al mismo tiempo.

¿Cuando publicar?

Es conveniente seguir publicando en vuestros perfiles, lo mejor que podéis hacer, es establecer un calendario de publicaciones que mantengan la actividad habitual de vuestros perfiles.

En el supuesto de que publiquéis diariamente en las Redes y decidís reducir un poco el volumen de publicaciones, no consideramos que este hecho os vaya a perjudicar. Perjudica mucho más no publicar nada, puesto que los "Trolls" y "Hatters" pueden aprovechar tu ausencia para dejar comentarios que provoquen una crisis de reputación.

¿Sigo publicando lo mismo que el resto del año?

Es una opción, pero consideramos más conveniente que adaptes tus publicaciones a la época en la que nos encontramos, y siempre en consonancia a las actividades que se realizan y atraen a la gente.

Las fotografías de playa, montaña, actividades lúdicas o gastronómicas, dan buenos resultados en las Redes.

También puedes aprovechar para "humanizar" más tus perfiles apareciendo en algunas de las publicaciones.

Si durante esta época del año tu marca, producto o servicio tiene buena salida y aceptación, no dudes en seguir promocionándote.

¿Hay alguna herramienta que pueda facilitarme el trabajo?

Y tanto, hay una variedad elevada de herramientas para poder programar tus publicaciones, posiblemente una de las más conocidas y utilizadas es Hootsuite, a pesar de que preferimos explicarte las opciones que ofrecen cada una de las Redes Sociales.

  • Facebook

Esta Red Social penaliza el uso de la utilización de terceras aplicaciones para la programación de publicaciones. Lo mejor es utilizar la herramienta de programación de la misma Red para que nuestro alcance no se vea afectado. ​​

  • Twitter

Cómo ya hemos dicho, hay muchas herramientas para programar publicaciones, pero en el caso de Twitter, te recomendamos que utilices Hootsuite para programar aquellos Tweets que quieras publicar.

Hootsuite permite registrarse con tu perfil de usuario de Facebook, Twitter o correo electrónico. La herramienta está diseñada para acortar enlaces, guardar borradores y programar varias publicaciones en diferentes Redes Sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+ entre otras muchas. Disponéis de la versión gratuita, válida para un máximo de 5 perfiles sociales a la vez, y además ofrece un análisis básico del monitoreo de las publicaciones.

  • Instagram

Hay varias herramientas de programación, entre las gratuitas destacamos a Hootsuite, Socialgest, Wisel.it, Schedugram.

Para escoger la que más te convenga, tendrás que mirar cuál te ofrece mejor experiencia de usuario y posibilidades.

¿Tengo que seguir promocionando el Blog Corporativo?

Ten en cuenta que la vida útil de un artículo que publiques en tu blog, es difícil que se alargue más allá de 4 o 5 días.

Otro factor muy importante a tener en cuenta, es que hay muchas personas que aprovechan las vacaciones para leer, y no siempre optan para leer un libro, en muchas ocasiones buscan en la Red información interesante para leerla.

Si tu blog sigue estando actualizado, es probable que te encuentren y que estos lectores se puedan acabar convirtiendo en posibles clientes.

¿Algo más a tener en cuenta?

Pues sí, es importante seguir con el monitoreo tu actividad para comprobar que lo que estás haciendo da sus frutos.

No te olvides de observar lo que hace la competencia, quizás adquieras ideas para futuras publicaciones que les están dando buenos resultados.

Existen muchas herramientas para monitorizar la actividad en las Redes Sociales, pero seguramente una de las más fáciles de utilizar, sencilla y además gratuita sea Metricool.

Otra cosa que no debes olvidar a pesar de estar de vacaciones es a tus seguidores, tu comunidad Social Media se seguirá conectando y viendo tus perfiles, y en consecuencia esperan que haya un "feed bak" por parte tuya.

Revisa un par o tres de veces al día tus perfiles y las interacciones que han habido, posiblemente hacer esta revisión no te suponga más de 5 o 10 minutos, y repercutirá beneficiosamente en la reputación de tu marca.

Ya acabamos.

Lo sentimos mucho, pero las Redes Sociales e Internet no descansan, si eres el Community Manager de tu propio negocio, ya sabes que los CM no tienen horario, y esto se hace extensible a las vacaciones. ​​

Y tú. ¿Qué piensas hacer?

¿Darás vacaciones a tus perfiles sociales y a tu blog?

¿Delegarás en alguien de confianza la tarea de Community Manager?

¿Contratarás los servicios de Social Media?

Si quieres, explícanos qué opciones estás valorando y hablamos.

Gracias por seguirnos. Si quieres y lo crees conveniente comparte el post.

No os canséis...

#vacaciones #redessociales #communitymanager #facebook #instagram #twitter

126 views0 comments

AcmeWeb - deixem empremta

© 2020 Acme Web. Catalunya.